Proizvodnja

Dolgoletna tradicija nam omogoča, da nudimo prvovrstne izdelke vseh mogočnih oblik, od najenostavnejših do zelo zahtevnih.Številne izdelke naredimo po želji, vzorcu ali načrtu kupca, zato nismo omejeni le z nekaj modeli. Uporabljamo predvsem les bukve, jelke in smreke.

Pri proizvodnji namenjamo posebno skrb lesu kot naravnemu gradivu. Z natančnim oblikovanjem in z obdelavo z vrhunskimi računalniško krmiljenimi stroji (CNC) zagotavljamo proizvodom lepoto, trajnost in uporabnost.

Podjetje Lesna galanterija Oblak pa ne izdeluje samo kruhovnikov, temveč tudi druge izdelke za gospodinjsko rabo. Ti proizvodi so oblikovani modno, hkrati pa so zelo uporabni za vsakdanjo rabo.